Graphic Scribing, Regional Cultural Priorities

Jag gestaltade en illustration som utvecklades på ett pappersark med en längd av fem meter under ett möte där diskussionen var kring de prestationer som regionala kulturverksamheter har uppnått de senaste åren för att realisera de övergripande målen i kulturplanen.