Title Image

Responsibility Policy

Lanagraphic’s overall responsibility policy has developed to comply with the principles outlined in ISO 26000 – the world’s most extensive standard for sustainable business. The company aims to contribute to sustainable development in every possible way.

RESPONSIBILITY

Although Lanagraphic is a small company, it recognises its ability to influence its surroundings and the people and environment it interacts with. Therefore, it takes responsibility for its actions and strives to contribute towards building a sustainable society.

ETHICS & TRANSPARENCY

Lanagraphic believes in behaving ethically in all situations and relationships. It values honesty, care, and respect for everyone it interacts with and is transparent whenever possible.

STANDARDS & PRINCIPLES

Lanagraphic stays updated on the laws, standards, and guidelines in the markets in which it operates. It also affirms human rights.

KNOWLEDGE & FEEDBACK

Lanagraphic ensures that relevant stakeholders understand and act upon this policy. It follows up and evaluates compliance annually.

STAKEHOLDER RESPECT

Lanagraphic always considers the impact of its decisions and activities on customers, suppliers, and society. We take responsibility for adding value in every possible way, such as ensuring the quality of products.

Lanagraphics övergripande ansvarspolicy

Lanagraphics övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

ANSVARIGHET

Lanagraphic är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

AFFÄRSETIK & TRANSPARENS

Lanagraphic strävar efter att bete sig etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt för alla vi har en relation med. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det.

LAGAR & RIKTLINJER

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de mänskliga rättigheterna. 

KUNSKAP & UPPFÖLJNING

Vi ser till att relevanta intressenter känner till denna policy och också förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.

INTRESSENTRESPEKT

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, leverantörer och samhället runt omkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar. T ex att våra produkter är goda rakt igenom.